» Permise si Inmatriculari / Organizare si functionare
   
DOMENIILE DE COMPETENTA ALE SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE SI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR COVASNA
  Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor Covasna functioneaza în cadrul Institutiei Prefectului – judetul Covasna cu urmatoarele atributii :

  - Constituie si actualizeaza registrul judetean de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor înmatriculate si valorifica datele cuprinse în acesta;
  - Organizeaza examenele pentru obtinerea permiselor de conducere a vehiculelor, în conditiile legii;
  - Solutioneaza cererile pentru eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare, a placilor cu numere de înmatriculare si a placilor cu numere de înmatriculare provizorii pentru vehicule rutiere, editarea si eliberarea certificatelor de înmatriculare si a autorizatiilor provizorii de circulatie, precum si radierea din circulatie a vehiculelor, în conditiile legii;
  - Monitorizeaza si controleaza modul de respectare al prevederilor legale referitoare la asigurarea protectiei datelor cu caracter personal, în domeniul de competenta;
  - Asigura solutionarea contestatiilor depuse la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor Covasna;
  - În exercitarea atributiilor legale specifice, coopereaza cu serviciile publice comunitare de eliberare si evidenta a pasapoartelor simple, cu cele locale si judetene de evidenta a persoanelor. Activitatile prevazute mai sus constituie serviciul public si se desfasoara în interesul persoanei si al comunitatii, în sprijinul institutiilor statului, exclusiv pe baza si în exercitarea legii;