» Serviciul Pasapoarte / Protectia Datelor cu Caracter Personal
Ghid pentru exercitarea drepturilor de catre persoane vizate
Nota de informare
Cerere de acces la date personale
Cerere de rectificare/actualizare a datelor personale
 
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)
PLĀNGERI ADRESATE DIRECT ANSPDCP
 
Materiale informative elaborate si puse la dispozitie de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal(ANSPDCP)
DATE CU CARACTER PERSONAL, BUCURESTI, 2008
STII CE DREPTURI AI ?
AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL - PREZENTARE, BUCURESTI, 2008
 
Legislatie
 

A. Legislaţie comunitară (acquis relevant)

  • Convenţia de Implementare a Acordului Schengen - art. 102-118-protecţia datelor personale în SIS şi art. 126 – 130 - protecţia datelor cu caracter personal;
  • Convenţia pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptatăla Strasbourg la 28 ianuarie 1981;
  • Directiva Consiliului 95/46/EC a Parlamentului European şi a Consiliului European din 24 octombrie 1995 cu privire la protecţia persoanelor referitoare la procesarea datelor personale si la libera circulaţie a acestor date (OJL 281, 23.11.1995, p.31);
  • Directiva 2002/58/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 12.07.2002 privind procesarea datelor personale şi protecţia intimităţii în sectorul comunicaţiilor electronice.
  • Regulamentul (EC) nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor cu privire la procesarea datelor personale de către instituţiile şi organismele comunitare şi la libera circulaţie a acestor date.

B. Legislaţie internă

  • Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
  • Legea nr. 682/2001 privind ratificarea de către România a Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981;
  • Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
DEFINITII
DREPTURILE PERSOANEI VIZATE