» Serviciul Pasapoarte / Informatii publice
ANUNT PRIVIND BONURILE DE ORDINE
DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PASAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC SI A PASAPORTULUI SIMPLU TEMPORAR
Documente necesare pentru eliberarea pasaportului simplu electronic si a pasaportului simplu temporar pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani
Documente necesare pentru eliberarea pasaportului simplu electronic si a pasaportului simplu temporar pentru minorii care au împlinit vârsta de 14 ani
DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PASAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC SI A PASAPORTULUI SIMPLU TEMPORAR ÎN CAZ DE FURT, PIERDERE SAU DETERIORARE
Documente necesare pentru eliberarea pasaportului simplu electronic si a pasaportului simplu temporar cetatenilor români care si-au stabilit domiciliul în strainatate (CRDS)
Documente necesare eliberarii adeverintei
TERMENE DE SOLUTIONARE A CERERILOR DE ELIBERARE A PASAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC SI A PASAPORTULUI SIMPLU TEMPORAR
TERMENE DE VALABILITATE A PASAPOARTELOR
T A X E SI T A R I F E PREVAZUTE DE LEGE PENTRU SERVICIILE PRESTATE, DE COMPETENTA SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA SI EVIDENTA PASAPOARTELOR SIMPLE COVASNA
INFORMARE
Pasaportul simplu temporar
Precizari privind depunerea cererilor de eliberare a pasaportului simplu temporar
Eliberarea pasaportului
Nota privind atribuirea codului numeric personal
OBLIGATIILE CETATENILOR ROMÂNI ÎN STRAINATATE
Informare privind calatoria în Japonia
        Link - uri UTILE
 

Legislaţia privind regimul paşapoartelor în România

 

Schengen România

 

0800 806 806 – linia telefonică  pentru reclamarea faptelor de corupţie din cadrul Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Covasna

 
       NOTA: toate tipurile de cereri, aferente link-ului „Serviciul Pasapoarte” pot fi descarcate în cadrul sectiunii „Formulare”