» Serviciul Pasapoarte / Organizare si functionare
   
DOMENIILE DE COMPETENŢĂ ALE SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA ŞI EVIDENŢA PAŞAPOARTELOR SIMPLE COVASNA
  SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU EVIDENTA SI ELIBERAREA PASAPOARTELOR SIMPLE - functioneaza în cadrul Institutiei Prefectului – JUDETUL COVASNA :

  - SOLUTIONEAZA CERERILE PENTRU ELIBERAREA PASAPOARTELOR SIMPLE ELECTRONICE SI A PASAPOARTELOR SIMPLE TEMPORARE, ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 248/20.07.2005 PRIVIND REGIMUL LIBEREI CIRCULATII A CETATENILOR ROMÂNI ÎN STRAINATATE SI H.G. NR. 94/26.01.2006 PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII NR. 248/2005, ALE TRATATELOR SI CONVENTIILOR INTERNATIONALE LA CARE ROMÂNIA ESTE PARTE;
  - ADMINISTREAZA, GESTIONEAZA SI VALORIFICA REGISTRELE JUDETULUI COVASNA, DE EVIDENTA A PASAPOARTELOR;
  - FURNIZEAZA PERMANENT, ÎN CADRUL SISTEMULUI NATIONAL INFORMATIC DE EVIDENTA A PERSOANELOR, INFORMATII NECESARE ACTUALIZARII REGISTRULUI NATIONAL DE EVIDENTA A PASAPOARTELOR SIMPLE;
  - ORGANIZEAZA, LA NIVELUL JUDETULUI COVASNA, GESTIONAREA SI CONTROLUL ELIBERARII PASAPOARTELOR;
  - ÎNDEPLINESTE SI ALTE ATRIBUTII STABILITE PRIN REGLEMENTARI LEGALE; ÎN EXERCITAREA ATRIBUTIILOR LEGALE SPECIFICE, COOPEREAZA CU INSTITUTIILE ABILITATE DIN DOMENIUL ORDINII PUBLICE, SECURITATII SI APARARII NATIONALE, CU SERVICIILE PUBLICE COMUNITARE, LOCALE SI JUDETENE, DE EVIDENTA A PERSOANELOR, PRECUM SI CU ORICE ALTE INSTITUTII, DACA ESTE CAZUL; ;