» Colegiul Prefectural / Hotarari ale Colegiului Prefectural
    Hotararea nr. 5 din 15.12.2015
    Hotararea nr. 6 din 15.12.2015
    Hotararea nr. 7 din 15.12.2015
    Hotararea privind aprobarea Tematicii sedintelor Colegiului Prefectural
    TEMATICA Colegiului prefectural 2012
    Hotararea nr.1 Colegiul prefectural 2011
    Hotararea nr. 4 din 22.10.2010
    Anexa la Hot.3.DSVSA.Plan de Masuril
    Hotarare_03Col.Pref_2010
    Hotararea nr 1 Privind aprobarea Tematicii sedintelor Colegiului prefectural al judetului Covasna pentru anul 2010
   Hotararea nr 2 Privind aprobarea Planului de actiune pentru indeplinirea obiectivelor cuprinse in Programul de Guvernare al judetului Covasna pe anul 2010
    Hotarare privind aprobarea planului de masuri pentru imbunatatirea activitatii Inspectoratului Teritorial de Munca
Covasna in anul 2009
    Hotarare privind aprobarea "Planului de actiune al judetului Covasna pe anul 2009", pentru realizarea obiectivelor
derivate din Programul de Guvernare
    Hotarare privind aprobarea unor propuneri de modificare a legislatiei, in vederea armonizarii cu Conventia Consiliului
Europei pentru protectia copiilor impotriva exploatarii sexuale
    Hotarare privind aprobarea Planului de actiune pentru realizarea obiectivelor derivate din Programul de Guvernare,
la nivelul judetului Covasna - in anul 2009 - plan revizuit conform recomandarilor formulate de Directia Generala
de Control si Audit Intern din cadrul M.A.I.
    Hotarare privind aprobarea tematicii sedintelor Colegiului Prefectural al judetului Covasna pentru Semestrul II 2009
    Hotarare privind constatarea oportunitatii infiintarii unui Complex Sportiv National subordonat Ministerului Tineretului
si Sportului, in municipiul Sfantu Gheorghe